Vítejte

Cílem přístupu re-commissioning je dosažení energetických úspor zlepšením provozu a údržby v komplexech budov. Jeho typickými rysy jsou:

  • Re-commissioning je vhodný tam, kde provozovatel budovy potřebuje asistenci při návrhu a realizaci opatření, ale z nějakých důvodů nelze postupovat formou Energy Performance Contractingu
  • Re-commissioning se zaměřuje na beznákladová a nízkonákladovými opatření, a proto je poměr investovaných a uspořených prostředků obvykle velice příznivý. 

Informace o pilotních projektech v jednotlivých partnerských zemích a popis realizovaných opaření najdete na stránce Pilotní projekty a též  v české verzi brožury Re-Co.

Pustťe si český videoklip o projektu Re-Co

Re-commissioning je systematický přístup, který zkoumá stávající vybavení budov, jejich provoz a procedury údržby, ale také interakce s uživateli těchto budov. V rámci tohoto přístupu jsou pro dosažení cílové energetické efektivnosti navrhovány, implementovány a sledovány nástroje pro kontrolu a záruku kvality.

Typické schéma fází Re-Co procesu ukazuje obrázek vpravo a podrobněji je popsán v odstavci o Re-Co službách.

Re-commissioning uplatňuje interdisciplinární přístup, v rámci kterého jsou zkoumány jak technické, ekonomické, finanční ale i organizační a legislativní aspekty. Tento přístup je nejčastěji uplatňován na stávajících technologiích v budovách: systému vzduchotechniky (HVAC), kontrolních systémech, elektrických systémech a systémech využívajících stlačeného vzduchu. Re-commissioning může být realizován vlastními zaměstnanci, ale mnohem častěji ve spolupráci s externími konzultanty. Mezi používané metody a postupy patří

  • využití energetických informačních systémů,
  • analýza dat a měření,
  • optimalizace technologií výstavby,
  • informování a motivování obyvatelů budov,
  • měření a zajištění kvality.

Webdesign: Askland Service og Salg AS © 2012