Norge

Re-Co Norge

Re-Commissioning er et konsept for optimalisering av byggningers energibruk uten investeringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energisparing uten investeringer:


* gjør det mulig å spare 10 % av byggets energibruk

* handler om å identifisere og gjennomføre lønnsomme tiltak

* passer for komplekse bygningsmasser – også der det er behov for stor operasjonell sikkerhet

* foregår mens bruken av bygningen går som normalt

* er en god måte å starte opp med energisparende tiltak

 

Re-Co har fokus på 5 områder:

  1. Energioppføling (EOS)

  2. Analyse og målinger av data

  3. Optimalisering av tekniske anlegg

  4. Involvering av byggets brukere

  5. Evaluering og revisjon

 

 

Gjennom disse tiltakene er målet å spare minst 10 % av byggets energibruk.

Norge deltar som partner i prosjektet Re-Co. Prosjektet startet 1.9.2011 og varer i 3 år. Det er finansiert av EUs IEE program og av Enova SF.

I Norge ledes prosjektet av:

Norsk Enøk og Energi AS,

Postboks 4101 Gulskogen, Øvre Eikervei 14, N-3005 Drammen
Telefon: +47 48 30 16 00 - Faks: + 47 32 88 53 06
Org. nr.: 963 337 094 post@nee.no.
Kontaktperson: Thea Mørk tmm@nee.no.


Norsk bygningspartner er:

Universitetet for miljø- og biovitenskap, 1432 ÅS. Telefon: 64 96 50 00. Telefaks: 64 96 50 01.

Webdesign: Askland Service og Salg AS © 2012